ติดต่อเรา
โรงเรียนบุญวัฒนา 2
245 หมู่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา   ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 044924533 เบอร์โทรสาร 044924533
Email : saraban@bwn2.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.google.com/maps/place/Bun+Watthana+2+School/@14.9827098,102.1292568,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x31194c76e1a71741:0x4a78ce140d62b75b!8m2!3d14.9823194!4d102.1322904 https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B9%92/@14.9823194,102.1301017,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31194c76e1a71741:0x4a78ce140d62b75b!8m2!3d14.9823194!4d102.1322904?hl=th