รับรางวัลประกวดวาดภาพโปสเตอร์อีซูซุ 2559

วันที่ 21/06/60 ท่านผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น คณะครูและนักเรียนได้เข้ารับรางวัลประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ