ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม. 31 ณ รร. หนองกราดวัฒนา

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม. 31 ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา