ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ในโครงการ