ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำนวยการพิษณุ คุณชื่น ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ และคณะครูสังกัด สพม.31 ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา