กิจกรรมพิธีสวนสนาม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ นำโดย ผอ.พิษณุ คุณชื่น ผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดพิธีสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและทบทวนคำปฏิญาณตน ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ