การจัดกิจกรรมวัน"รวมใจ วิทยาศาสตร์ อาเซียน ประจำปี 2560 "

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวัน"รวมใจ วิทยาศาสตร์ อาเซียน ประจำปี 2560 " ณ หอประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ อ.เมือง จ.นครราชสีมา