• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนและการนิเทศตามนโยบาย ฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนและการนิเทศตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประธานกลุ่มสุรธรรมพิทักษ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา นายวินัย วิริยะประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี นายปรีชา เพียรกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ อ.เมือง จ.นครราชสีมา