ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนและการนิเทศตามนโยบาย ฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนและการนิเทศตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประธานกลุ่มสุรธรรมพิทักษ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา นายวินัย วิริยะประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี นายปรีชา เพียรกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ณ ห้องประชุมโพธิ์เงิน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ อ.เมือง จ.นครราชสีมา