• โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

 • โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
  245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

อัลบัมทั้งหมด

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
(6 ก.ค. 60)

กิจกรรมพิธีสวนสนาม
(6 ก.ค. 60)

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(28 มิ.ย. 60)

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
(27 มิ.ย. 60)

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม. 31 ณ รร. หนองกราดวัฒนา
(27 มิ.ย. 60)

รับรางวัลประกวดวาดภาพโปสเตอร์อีซูซุ 2559
(26 มิ.ย. 60)

วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่
(26 มิ.ย. 60)

ค่ายพุทธบุตร
(26 มิ.ย. 60)