ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการนักเรียนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ที่ เดอะมอล์ เวลา 10.00-16.00 น.