ข่าวและกิจกรรม
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ผ่านการประเมิน ITA ในระดับ A

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.59 คะแนน รับผมผ่านลิงค์ https://sites.google.com/view/bwn2ita2022/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,14:23   อ่าน 418 ครั้ง