ข้อมูลพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มงาน

บุคลากร

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
245 หมู่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044924533 โทรสาร 044924522

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒